Nghệ sĩ: Diệp Lang | Tài Linh | Vũ Linh | Nam Hùng | Thanh Hằng | Lương Tuấn | Soạn giả: Yên Trang | Phong Anh | Ðóng góp: utmientay | Lượt nghe: 117 | 128.00039923006K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Thuyền ra cửa biển
Đóng góp: utmientay
THUYỀN RA CỬA BIỂN
Soạn giả: Yên Trang, Phong Anh
Chỉnh lý: Nhị Kiều

Nghệ sĩ:
Vũ Linh: Diệp Băng Đình
Tài Linh: Chiêu Trúc Lệ
Nam Hùng: Diệp Chấn Phong
Diệp Lang: Hoàng Hạc Tử Lang
Thanh Hằng: Chiêu Lan Đài
Lương Tuấn: Tô Ngã Kiều Phương

Nghệ sĩ diễn chung với Nam Hùng
Diệp LangTài LinhVũ Linh Thanh HằngLương Tuấn

Hiện tại chưa có ai bình luận !