Nghệ sĩ: Thanh Tuấn | Thanh Kim Huệ | Soạn giả: Quế Anh | Lam Phương | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 15965 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn


Hiện tại chưa có ai bình luận !