Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Thân Phận (audio)
Đóng góp: QuangTam
THÂN PHẬN
Tác giả: Hoa Trang Nhã

Nhân vật:
MINH VƯƠNG ... Tường
LỆ THỦY ... Bà Thiện
VŨ LUÂN ... Hiếu
THOẠI MỸ ... Mẫn Hoa
TRỌNG HỮU ... Hào
DIỆP LANG ... Lương
HỒNG YẾN ... Tâm
QUỐC KIỆT ... Đức
THANH ĐÔNG ... Tửng

Nghệ sĩ diễn chung với Quốc Kiệt
Lệ ThủyMinh VươngDiệp LangThoại MỹTrọng Hữu Vũ LuânHồng YếnThanh Đông

Hiện tại chưa có ai bình luận !