Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tâm sự người con gái
Đóng góp: Khoailang
TÂM SỰ NGƯỜI CON GÁI
Tác giả: Trần Hà
Chủ nhiệm: Trần Minh
Biên tập thực hiện và đạo diễn: Hoài Nhân
Âm nhạc: Thái An
Âm thanh: Hồng Danh

Nghệ sĩ:
Thanh Tuấn: Tâm
Vũ Linh: Khanh
Hoài Thanh: Ông Trình
Chế Thanh: Ca sĩ Thanh Phong
Tấn Beo: Bảy Tình
Ngọc Giàu: Huệ
Cẩm Tiên: Hạnh
Hồng Nga: Hồng
Thanh Hằng: Mỹ
Phượng Nhung: Thanh

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Tuấn
Hồng NgaCẩm TiênNgọc GiàuVũ Linh Hoài ThanhThanh HằngPhượng NhungTấn BeoChế Thanh

Hiện tại chưa có ai bình luận !