Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tâm sự loài chim biển
Đóng góp: utmientay
TÂM SỰ LOÀI CHIM BIỂN
Soạn giả: Yên Lang, Nguyên Thảo
Nghệ sĩ:
Minh Phụng: Áo Vũ Cơ Hàn
Lệ Thủy: Cát Mộng Thùy Dương
Minh Sang: Thạch Vũ
Hoài Thanh: Tô Ngã Giang Châu
Diệp Lang: Bách Đạo Xuyên
Nam Hùng: Đằng Nguyên Hạ
Tô Kim Hồng: Tô Ngã Phương Đài
Thoại Mỹ: Diệp Thúy Oanh
Thanh Phú: Tẩu Tẩu

Nghệ sĩ diễn chung với Nam Hùng
Lệ ThủyDiệp LangMinh PhụngThoại MỹHoài ThanhTô Kim HồngThanh PhúMinh Sang

Hiện tại chưa có ai bình luận !