Nghệ sĩ: Thanh Tuấn | Thanh Kim Huệ | Soạn giả: Quế Chi | Lê Dinh | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 16650 | 24K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tấm ảnh ngày xưa
Đang cập nhật lời nhạc


Hiện tại chưa có ai bình luận !