Nghệ sĩ: Thanh Hương | Soạn giả: Quy Sắc | Ðóng góp: Thanh Hậu | Lượt nghe: 480 | 192K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tâm Sự Bàng Phi
Đang cập nhật lời nhạc


Hiện tại chưa có ai bình luận !