Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc TÂN CỔ 1A
Đóng góp: Mèo Lớn
TÂN CỔ 1 - Mặt A:
1. Tình chỉ đẹp (Tân nhạc: Thủy Tiên, Cổ nhạc: Loan Thảo) Minh Vương-Mỹ Châu
2. Mai lỡ hai mình xa (Tn: Lưu Trần Lê, Cn: Yên Trang) Minh Phụng-Lệ Thủy
3. Nghẹn ngào (Tn: Lam Phương, Cn: Loan Thảo) Tấn Tài-Lệ Thủy
4. Cho vừa lòng em (Tn: Phan Trần, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Mỹ Châu
5. Rồi hai mươi năm sau (Tn: Trầm Tử Thiêng, Cn: Yên Trang) Minh Phụng-Phượng Liên
6. Phút cuối (Tn: Lam Phương, Cn: Loan Thảo) Minh Vương-Phượng Liên

Nghệ sĩ diễn chung với Phượng Liên
Lệ ThủyMinh VươngMinh PhụngTấn TàiMỹ Châu

Hiện tại chưa có ai bình luận !