Nghệ sĩ: Thanh Kim Huệ | Giang Châu | Soạn giả: Thanh Vũ | Ðóng góp: quoctai.1970 | Lượt nghe: 730 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Rạng trâm bầu
Đang cập nhật lời nhạc


Hiện tại chưa có ai bình luận !