Nghệ sĩ: Đang cập nhật | Soạn giả: Đang cập nhật | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 1331 | 128.00691161739K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Quảng lăng
Đóng góp: MEM
Hoà tấu: QUẢNG LĂNG
Dàn đờn:
- Cơ Thuỵ: Tranh
- Út Tỵ: Gáo
- Văn Môn: Ghi ta
- Huỳnh Tuấn: Kìm
- Hoàng Kha: Bầu

Hiện tại chưa có ai bình luận !