Nghệ sĩ: Tư Bé | Soạn giả: Đặng Công Danh | Ðóng góp: Giang Tiên | Lượt nghe: 1952 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Quan Âm Thị Kính [2-3]
Đóng góp: Giang Tiên
Quan Âm Thị Kính

Soạn giả:
Đặng Công Danh
(Tám Danh 1901-1976)

Với sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội:
- Cô Tư Sạng
- Cô Tư Bé
- Ba Hòa
- Bảy Bữu
- Phước Nở
- Chín Hòa
- Bảy Quới
- Ba Du

Nghệ sĩ diễn chung với Tư Sạng
Tư BéĐang cập nhậtBa HòaBảy QuớiPhước NởBảy HữuBa Du

Hiện tại chưa có ai bình luận !