Nghệ sĩ: Phương Cẩm Ngọc | Đăng Nguyên | Soạn giả: Lâm Hữu Tặng | Ðóng góp: Khoailang | Lượt nghe: 69 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn


Hiện tại chưa có ai bình luận !