Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Nửa đời hương phấn
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Phương Thanh
Hồng NgaDiệp LangBạch TuyếtThanh NgaThành ĐượcKim GiácKim QuangPhương Quang

Hiện tại chưa có ai bình luận !