Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Nửa đời hương phấn
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Kim Quang
Hồng NgaDiệp LangBạch TuyếtThanh NgaThành ĐượcKim GiácPhương QuangPhương Thanh

Hiện tại chưa có ai bình luận !