Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Nửa đời hương phấn [1-4]
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Kim Quang
Hồng NgaDiệp LangBạch TuyếtThanh NgaThành ĐượcKim GiácPhương QuangPhương Thanh

Hiện tại chưa có ai bình luận !