Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Nữ chúa một đêm
Đóng góp: Khoailang
NỮ CHÚA MỘT ĐÊM
Tác giả: Trần Hà
Chủ nhiệm: Trần Minh
Thực hiện và đạo diễn: Hoài Nhân
Âm nhạc: Thái An
Ca khúc: Dzoãn Bình
Cổ nhạc: Văn Hải, Thanh Liêm, Duy Kim
Âm thanh: Hồng Danh

Nghệ sĩ:
Kiều Hoa: Huyền
Linh Huệ: Duyên
Kim Tử Long: Vũ
Hoài Thanh: Tư Lành
Thanh Hằng: Dạ Lan
Bảo Quốc: Chú Ba
Quốc Hòa: Tám Marốc
Giang Châu: Ông Hàn
Minh Tiến: Lê Dương

Nghệ sĩ diễn chung với Hoài Thanh
Linh HuệKim Tử LongGiang ChâuBảo QuốcThanh HằngKiều HoaMinh TiếnQuốc Hòa

Hiện tại chưa có ai bình luận !