Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Nhất kiếm bá vương
Đóng góp: MĐQT Quốc Việt


Nghệ sĩ diễn chung với Đăng Minh
Cẩm TiênChâu ThanhPhượng HằngVương LinhThanh HằngTuấn AnTuấn Linh

Hiện tại chưa có ai bình luận !