Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Nguyệt Hổ Vương 1/2
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Hồng
Linh HuệVũ Linh Châu ThanhPhượng HằngHoài ThanhVương LinhKiều HoaTuấn AnhPhú QuýGiao Châu

Hiện tại chưa có ai bình luận !