Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Người khách lạ
Đóng góp: utmientay


Nghệ sĩ diễn chung với Kim Quang
Ngọc BíchTrương Ánh LoanNgọc GiàuÚt Trà ÔnÚt HiềnPhương Quang

Hiện tại chưa có ai bình luận !