Nghệ sĩ: Chí Tâm | Thanh Kim Huệ | Soạn giả: Quế Anh | Duy Khánh | Trầm Tử Thiêng | Ðóng góp: huongxua | Lượt nghe: 4923 | 128.00829797438K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Ngày xưa lên 5 lên 3
Đóng góp: huongxua
TCGD NGÀY XƯA LÊN 5 LÊN 3
Tân nhạc: Duy Khánh, Trầm Tử Thiêng
Vọng cổ: Quế Anh
Nghệ sĩ: Chí Tâm, Thanh Kim Huệ trình bày

Hãng đĩa Việt Nam thu âm vào Băng TÂN CỔ GIAO DUYÊN số 28 , chưa kịp phát hành trước 1975.

Nguồn: Phương Chánh Hùng
https://www.youtube.com/watch?v=6xU3tXI8J0Y


Hiện tại chưa có ai bình luận !