Nghệ sĩ: Thành Được | Phương Dung | Soạn giả: Viễn Châu | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 847 | 160K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Ngăn cách
Đang cập nhật lời nhạc


Hiện tại chưa có ai bình luận !