Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Nắm Cơm Chan Máu (Minh Vương, Lệ Thủy)
Đóng góp: Akhuong
NẮM CƠM CHAN MÁU
Soạn giả: Bạch Diệp, Minh Nguyên
Chỉnh lý: Nhị Kiều

Nghệ sĩ:
Lệ Thủy: Đỗ Lệ
Thanh Hằng: Sa Lam
Bảo Trang: Sa My
Minh Vương: Hồng Quỳ tức Trần Ai
Lương Tuấn: Khâu Phong
Hữu Tài: Lê Thụ
Hoàng Hải: Sa Đạt
Bảo Chung: Ngầu
Giang Thảo: Cao Nhữ Bội
Quốc Nhĩ: Cận tướng

VAFACO phát hành 16/02/1990.

Nghệ sĩ diễn chung với Hoàng Hải (L)
Lệ ThủyMinh VươngBảo TrangThanh HằngLương TuấnGiang ThảoBảo ChungHữu TàiQuốc Nhĩ

Hiện tại chưa có ai bình luận !