Nghệ sĩ: Lệ Thủy | Thanh Sang | Bạch Tuyết | Hùng Minh | Soạn giả: Hà Triều | Hoa Phượng | Ðóng góp: Khoailang | Lượt nghe: 113 | 128.00061347682K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Mưa rừng
Đóng góp: Khoailang
MƯA RỪNG
Soạn giả: Hà Triều, Hoa Phượng

Nghệ sĩ:
Bạch Tuyết :…..Vai ……Tuyền……Dâu Ông Tịnh
Thanh Sang:….. Vai……Khanh……Cai coi phu
Lệ Thủy………. Vai……K’Lai……Người ở
Hoài Thanh…….Vai……Bằng……Con Ông Tịnh
Hùng Minh…….Vai……Ông Tịnh……Chủ đồn điền
Minh Thuận……Vai……Chồng Tuyền……Người điên

♪ Dàn nhạc:
Tân nhạc: Cơ Thụy
Cổ nhạc: Hoàng Thành
Dàn dựng: Phượng Hoàng
Kỹ thuật: Lê Hồng Danh
Giám đốc: Trần Hồng Tâm
Chỉ đạo thực hiện: Huỳnh Tuyết
Biên tập chương trình: Thân Lộc
Trình bày: Tòng Photo STUDIO
Giấy phép: 888/VP VHTT ngày 24/12/1990

Nghệ sĩ diễn chung với Hùng Minh
Lệ ThủyThanh SangBạch Tuyết

Hiện tại chưa có ai bình luận !