Nghệ sĩ: Phương Dung | Soạn giả: Vân Tùng | Ðóng góp: Tan.Nguyenhuy | Lượt nghe: 725 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Một phút suy tư
Đang cập nhật lời nhạc


Hiện tại chưa có ai bình luận !