Nghệ sĩ: Lệ Thủy | Minh Vương | Linh Huệ | Tài Linh | Văn Chung | Vũ Linh | Lương Tuấn | Soạn giả: Viễn Châu | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 19309 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Ma nữ truy hồn 2/2
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Lương Tuấn
Lệ ThủyMinh VươngLinh HuệTài LinhVăn ChungVũ Linh

Hiện tại chưa có ai bình luận !