Nghệ sĩ: Lệ Thủy | Minh Vương | Linh Huệ | Tài Linh | Văn Chung | Vũ Linh | Lương Tuấn | Soạn giả: Viễn Châu | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 18722 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Ma nữ truy hồn 2/2
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Văn Chung
Lệ ThủyMinh VươngLinh HuệTài LinhVũ Linh Lương Tuấn

Hiện tại chưa có ai bình luận !