Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc MỘT THOÁNG NGẬM NGÙI
Đóng góp: MĐQT Quốc Việt


Nghệ sĩ diễn chung với Ngân Vương
Cẩm TiênChâu ThanhPhượng HằngVương LinhVân HàThanh Nguyệt

Hiện tại chưa có ai bình luận !