Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc MỘT THOÁNG NGẬM NGÙI
Đóng góp: MĐQT Quốc Việt


Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Nguyệt
Cẩm TiênChâu ThanhPhượng HằngVương LinhVân HàNgân Vương

Hiện tại chưa có ai bình luận !