Nghệ sĩ: Bạch Huệ | Văn Chung | Minh Chí | Ái Liên | Xuân Liễu | Soạn giả: Đang cập nhật | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 2377 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Lưỡi kiếm oan cừu
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Ái Liên
Bạch HuệVăn ChungMinh ChíXuân Liễu

Hiện tại chưa có ai bình luận !