Nghệ sĩ: Phương Cẩm Ngọc | Soạn giả: Trịnh Hưng | Lâm Hữu Tặng | Ðóng góp: Khoailang | Lượt nghe: 88 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn


Hiện tại chưa có ai bình luận !