Nghệ sĩ: Thành Được | Phượng Liên | Soạn giả: Viễn Châu | Ðóng góp: nguyenphuc | Lượt nghe: 100 | 192.02608632775K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Lớp Dựng qua Xế xảng
Đóng góp: nguyenphuc
Trích TRƯỜNG HẬN DƯƠNG QUÝ PHI Soạn giả: Viễn Châu Lớp Dựng qua Xế xảng


Hiện tại chưa có ai bình luận !