Nghệ sĩ: Hồng Nga | Soạn giả: Viễn Châu | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 5558 | 24K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Lan và Điệp - Hồng Nga
Đang cập nhật lời nhạc


Hiện tại chưa có ai bình luận !