Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Làm dâu nhà giàu
Đóng góp: Khoailang
LÀM DÂU NHÀ GIÀU
Soạn giả: Hoàng Ngọc

Diễn viên:
Ngọc Huyền: Hạnh
Minh Vương: Bình
Thanh Nguyệt: mẹ Hạnh
Ngọc Đáng: Thiếm Năm
Hồng Nga: Má Vinh
Vũ Linh: Vinh
Trương Hoàng Long: Ông Mẫn (Ba Vinh, Bình)

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Nguyệt
Minh VươngNgọc HuyềnVũ Linh Ngọc ĐángThoại MiêuTrương Hoàng Long

Hiện tại chưa có ai bình luận !