Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Kiếm sĩ dơi [1-3]
Đóng góp: Giang Tiên
KIẾM SĨ DƠI
Tác Giả: Yên Trang, Mai Bình

Thành Phần Nghệ Sĩ:
Mỹ Châu ...vai... Bảo Trân
Lệ Thủy ...vai.... Tuệ Khương
Phượng Liên ...vai... Chiêu Cơ
Minh Phụng ...vai... Tân Xuyên
Thanh Sang ...vai... Tân Cương
Minh Vương ...vai... Hà Đô
Diệp Lang ...vai... Nhượng Phong
Tám Vân ...vai... Vô Danh cầu đạo

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Sang
Lệ ThủyMinh VươngDiệp LangMinh PhụngMỹ ChâuPhượng LiênTám Vân

Hiện tại chưa có ai bình luận !