Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Không bán tình em
Đóng góp: Khoailang
KHÔNG BÁN TÌNH EM
Tác giả: Nguyễn Lâm
Chịu trách nhiệm xuất bản: Phạm Đức Lộc
Thu thanh: Thọ Hà
Đạo diễn: Thanh Điền

Nghệ sĩ:
Minh Vương: Út Cà Lăm
Bảo Quốc: Ông Tám Mù
Thanh Nam: Chú Sáu
Thanh Điền: Khôi
Dương Thanh: Hải
Thành Được: Thợ chụp ảnh
Thanh Kim Huệ: Nhạn
Y Phương: Hà
Phương Mai: Bèo
Thanh Hằng: Sương

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Nam
Minh VươngThanh Kim HuệBảo QuốcThanh HằngDương ThanhY PhươngThanh ĐiềnThành Được (Đoàn Kiên Giang)Phương Mai

Hiện tại chưa có ai bình luận !