Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Kẻ bạc tình
Đóng góp: Khoailang
KẺ BẠC TÌNH
Tác giả: Huỳnh Thị Đằng - Kha Tuấn - Hữu Lộc
Đạo diễn: Hoa Hạ
Biên tập: Hữu Tài
Tân nhạc: Thái An
Cổ nhạc: Văn Hải
Âm thanh: Hồng Danh

Nghệ sĩ:
Vũ Linh: Trần Hiếu Tử
Phương Hồng Thủy: Quyên Quyên
Linh Tâm: Nguyễn Thành
Thanh Hằng: Nguyệt Thủy
Linh Châu: Nhà vua
Bảo Quốc: Trần Hiếu Nghĩa
Thanh Nguyệt: Trần Mẫu
Hoàng Giang: Tuần Phủ
Hoài Trúc Phương: Cận tướng
Hoàng Ấn: Lý Bịch
Vũ Quang: Tâm Phúc
Hữu Tài: Trần Lão

Nghệ sĩ diễn chung với Bảo Quốc
Vũ Linh Hoàng GiangThanh HằngLinh TâmThanh NguyệtPhương Hồng ThủyLinh ChâuHữu TàiHoàng ẤnHoài Trúc Phương

Hiện tại chưa có ai bình luận !