Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Hoàng Hậu Hai Quê Hương (cassette)
Đóng góp: phamduy99
CẢI LƯƠNG HOÀNG HẬU 2 QUÊ HƯƠNG
Tác giả: Viên Hoàng

Diễn viên:
Vũ Linh... Liêu Vương
Phượng Mai... Hồng Loan
Minh Vương... Trương Quốc Thúy
Thoại Mỹ... Triệu Thị
Trường Sơn... Mạc Tiến
Ngọc Đáng... Thái hậu
Tô Châu... Hùng Quang
Hữu Huệ... Tướng Liêu
Bạch Lan... Phu nhân
Chí Bảo... Tổng binh
Hiếu cảnh... Thái giám
Bé Linh Trang... Hồng Loan (nhỏ)

Nghệ sĩ diễn chung với Tô Châu
Minh VươngPhượng MaiThoại MỹVũ Linh Ngọc ĐángTrường SơnHiếu CảnhChí BảoHữu HuệBạch Lan

Hiện tại chưa có ai bình luận !