Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Hàn Tín Lã Hậu (Dũng Sĩ Đất Hoài Âm)
Đóng góp: utmientay
HÀN TÍN - LÃ HẬU (DŨNG SĨ ĐẤT HOÀI ÂM)
Soạn giả: Nhị Kiều, Nguyễn Liên
Chủ nhiệm: Trần Minh

Nghệ sĩ:
Minh Vương: Hàn Tín
Mỹ Châu: Lã Nương
Linh Huệ: Đăng Châu
Tuấn Thanh: Lỗ Đạt
Phương Quang: Đỗ Thừa Vinh
Bảo Trang: Kiều Sương
Thanh Thanh Hoa: Trần Bích Vân
Hoài Trúc Phương: Khoái Văn Thông
Bảo Quốc: Phi Hổ
Chí Hiếu: Hớn Bài Công
Quốc Nhĩ: Tần Báo

Nghệ sĩ diễn chung với Phương Quang
Minh VươngLinh HuệMỹ ChâuThanh Thanh HoaBảo TrangBảo QuốcChí HiếuTuấn ThanhQuốc NhĩHoài Trúc Phương

Hiện tại chưa có ai bình luận !