Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Hàn Mặc Tử (trích đoạn)
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Bảo Trang
Thanh NamChiêu BìnhY Phương

Hiện tại chưa có ai bình luận !