Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Hàn Mặc Tử (trích đoạn)
Đóng góp: Thuong Tran
HanMacTu- Thanh Nam_ChieuBinh_YPhuong_BaoTrang.mp3

Nghệ sĩ diễn chung với Bảo Trang
Thanh NamChiêu BìnhY Phương

Hiện tại chưa có ai bình luận !