Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Hải Âu Phi Xứ (bản CD)
Đóng góp: QuangTam
HẢI ÂU PHI XỨ
Nguyên tác: Quỳnh Dao
Soạn giả: Ngọc Anh Thư

Nhân vật:
PHI NHUNG: Mỹ Thường
MẠNH QUỲNH: Nguyễn Hòa
CHÍ LINH: Thế Triệt
PHƯƠNG QUANG: Ba Mỹ Thường
BÍCH HẠNH: Mẹ Mỹ Thường
TRINH TRINH: Thu Phong
NGỌC ĐÁNG: Mẹ Nguyễn Hòa
HỮU TÀI: Ba Nguyễn Hòa
TRUNG DÂN: Binh
QUÔC KIỆT: Thịnh
TÀI BỬU BỬU: Ông Hùng
HỒNG LAN: Lan
CHÍ CƯỜNG: Thế Hạo
THANH HẢI: Nhạc sĩ

Do Phi Nhung, Mạnh Quỳnh thực hiện 2003.
Khán giả mua DVD, CD gốc để thưởng thức chất lượng tốt nhất và ủng hộ nghệ sĩ.

Nghệ sĩ diễn chung với Ngọc Đáng
Bích HạnhTài Bửu BửuPhương QuangPhi NhungMạnh QuỳnhTrinh TrinhChí LinhQuốc KiệtHữu TàiHồng LanChí Cường

Hiện tại chưa có ai bình luận !