Nghệ sĩ: Phượng Mai | Phương Thanh | Sơn Tuyền | Soạn giả: Anh Bằng | Ðóng góp: utmientay | Lượt nghe: 46 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Giọt buồn không tên
Đóng góp: utmientay
Lời vọng cổ: chưa biết

Nghệ sĩ diễn chung với Sơn Tuyền
Phượng MaiPhương Thanh

Hiện tại chưa có ai bình luận !