Nghệ sĩ: Chí Tâm | Hồng Phấn | Soạn giả: Tứ Lang | Tuấn Linh | Ðóng góp: utmientay | Lượt nghe: 29 | 128.00744407012K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Em bé bán báo
Đóng góp: utmientay
EM BÉ BÁN BÁO
Dĩa nhạc 45 vòng (Continental)
Dĩa số 60
Vọng cổ: Tứ Lang
Tân nhạc: Tuấn Linh
Thanh Kim: Hạ Uy Di
Năm Vĩnh: Kìm


Hiện tại chưa có ai bình luận !