Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Đường gươm Nguyên Bá
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Tư Rọm
Minh VươngThanh SangThanh TuấnVăn ChungChí TâmThanh Kim HuệViễn Sơn

MEM đã bình luận cách đây 6 năm
Nghe lại tuồng này để chuẩn bị cho NMCV kỳ tới! hihi