Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Đời cô Lựu (trích đoạn)
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Kiều Hoa
Diệp LangBạch TuyếtHoài Thanh

Hiện tại chưa có ai bình luận !