Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Đời cô Lựu (Trích đoạn)
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Cô Ngọc Nữ
Phùng Há Tám ThưaPaul Thuận

Hiện tại chưa có ai bình luận !