Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Độc thủ đại hiệp 2: Đại chiến nữ hiệp sĩ mù
Đóng góp: Khoailang
ĐỘC THỦ ĐẠI HIỆP 2:
ĐẠI CHIẾN NỮ HIỆP SĨ MÙ (ĐỘC THỦ TẬP 2)
Tác giả: Yên Hà
Chủ nhiệm: Trần Minh
Biên tập - Đạo diễn thực hiện: Hoài Nhân
Tân nhạc: Thái An
Cổ nhạc: Văn Hải
Âm thanh: Hồng Danh

Nghệ sĩ:
Minh Vương: Phương Cương
Minh Phụng: Nghiêm Kỳ Sơn
Hoài Thanh: Phương Đằng
Chiêu Hùng: Đường Thế Long
Hồng Tơ: Khương Hoài
Trường Xuân: Phương Giáo chủ
Tuấn Hùng: Kha Thiết Đoàn
Kiều Hoa: Thiết Ngân Chung Thủy (Nữ hiệp sĩ mù)
Cẩm Tiên: Biện Thu Hồng
Phượng Nhung: Tăng Cẩm Phương

Nghệ sĩ diễn chung với Tuấn Hùng
Minh VươngCẩm TiênMinh PhụngTrường XuânHoài ThanhKiều HoaPhượng NhungChiêu HùngHồng Tơ

Hiện tại chưa có ai bình luận !