Nghệ sĩ: Hoài Vĩnh Phúc | Kiều Nga | Soạn giả: Hoài Linh | Tấn An | Đăng Nguyên | Ðóng góp: utmientay | Lượt nghe: 163 | 128.00704120909K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Đèn đêm phố nhỏ
Đóng góp: utmientay
ĐÈN ĐÊM PHỐ NHỎ
Dĩa nhạc 45 vòng (Continental)
Dĩa số 60
Vọng cổ: Đăng Nguyên
Tân nhạc: Tấn An, Hoài Linh
Văn Vĩ: Lục Huyền Cầm
Năm Cơ: Sến


Hiện tại chưa có ai bình luận !