Nghệ sĩ: Đức Minh | Lệ Quyên (CL) | Soạn giả: Tú Nhi | Quyên Thanh | Ðóng góp: huongxua | Lượt nghe: 94 | 128.00654999488K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Đêm buồn tỉnh lẻ
Đóng góp: huongxua
TCGD 24
ĐÊM BUỒN TỈNH LẺ
Tân nhạc: Tú Nhi
Cổ nhạc: Quyên Thanh
Trình bày: Đức Minh, Lệ Quyên

Nguồn: Phương Chánh Hùng


Hiện tại chưa có ai bình luận !