Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Dập tắt lửa lòng 2-2
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Phượng Liên
Hồng NgaMinh PhụngTấn TàiNgọc GiàuPhi Hùng

Thanh Hậu đã bình luận cách đây 6 năm
Tuồng này hay quá, Phượng Liên ca mùi ghê luôn !