Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Dập tắt lửa lòng 1-2
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Phượng Liên
Hồng NgaMinh PhụngTấn TàiNgọc GiàuPhi Hùng

Hiện tại chưa có ai bình luận !