Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Dập tắt lửa lòng 1-2
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Hồng Nga
Minh PhụngTấn TàiNgọc GiàuPhượng LiênPhi Hùng

Hiện tại chưa có ai bình luận !