Nghệ sĩ: Phượng Liên | Soạn giả: Viễn Châu | Ðóng góp: Hoàng Minh | Lượt nghe: 229 | 128.00838953221K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Đàn khuya
Đóng góp: Hoàng Minh
Ca cổ ĐÀN KHUYA
Soạn giả: Viễn Châu
Nghệ sĩ: Phượng Liên trình bày
Năm Cơ: Kìm, Văn Vĩ: Guitare, Hai Thơm: Violon

Hãng dĩa Việt Hải phát hành trên dĩa 45 vòng ngày 1-8-1969.

Nguồn: Nhạc Đĩa Than Tân Cổ Xưa
https://www.youtube.com/watch?v=lX4-cLYSyJQ


Hiện tại chưa có ai bình luận !