Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Chiếc quạt trầm hương
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Nga
Diệp LangMinh PhụngVăn HườngPhương QuangKim Lệ ThủyKiều Mai Lý

Hiện tại chưa có ai bình luận !